Reklamlar

Bu hastalıklardan biri sizde de varsa emekli olabilirsiniz

Bu hastalıklardan biri sizde de varsa emekli olabilirsiniz…
BU HASTALIKLAR VARSA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

Sigortalıları ‘Hangi Hastalıklar Malulen Emekli Eder’ sorusuna Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığının çıkardığı maluliyet tespit yönetmeliğinde cevap vermiştir. Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların(SSK’lı ve Bağ-Kur’luların), sigortalılık süresi içinde;
• Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen seviyelere yükseldiği,
• Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği,
• İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği,
• Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen hastalıkların meydana geldiği, Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır.

A-NÖROLOJİ Epilepsi – Konvülsif Epilepsi 2. Epilepsi – Nonkonvülsif Epilepsi: 3. Santral Sinir Sistemi Vasküler Hastalıkları: 4. Benign beyin tümörleri: 5. Parkinson Sendromu: 6. Serebral Palsi: 7. Spinal Kord, Sinir Kökü Lezyonları, Dejeneratif Nörolojik Hastalıklar 8. Multiple Skleroz: 9. Amyotrofik Lateral Skleroz 10. Anterior Poliomyelit 11. Myastenia Gravis 12. Müsküler Distrofi 13. Periferal Nöropatiler 14. Tedaviye Rağmen Anlamlı Düzelme Göstermeyen Subakut Kombine Kord Fejenerasyonu 15. Huntington Koresi, Friedrich ataksisi gibi dejeneratif hastalıklar, spino-serebellar dejenerasyon veya serebellar hastalıklar: 16. Serebral Travma: 17. Syringomyeli: 18. Demans

B.PSİKİYATRİ 1. (IQ 50 ve altı) Zeka gerilikleri 2. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizofreni ve alt tipleri 3. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen şizoafektif bozukluk 4. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen sanrısal bozukluklar 5. Tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen atipik veya başka türlü sınıflandırılamayan psikozlar 6. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen progresyon gösteren ve çalışma olanağı vermeyen bipolar bozukluk 7. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğuna bağlı davranış bozuklukları (organik kişilik ve davranış bozukluğu, frontal lob sendromu, v.b.) 8. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen psikotik özellikli kronik obsesif kompulsif bozukluk, kronik travma sonrası stres bozukluğu ve komorbiditesi 9. Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen ve çalışma olanağı vermeyen beyin hasarı, beyin işlev bozukluğu ve bedensel hastalıklara bağlı ruhsal bozukluklar (organik bipolar tiplerini içerir, organik sanrılı bozukluk, demansiyel ve amnestik v.b. tablolar) 10. Yaygın gelişimsel bozukluklar (otistik bozukluk, asperger v.b.)

1. Görme azlığı A. Bariz bir patolojinin varlığını ileri tetkiklerin de desteklediği en iyi düzeltmeyle bile artmayan, her bir gözün görme keskinliğini ileri derecede bozan görme azlığı (Bilateral 0,1 [20/200] ve bu seviyenin altında görme keskinliği olması) B. Bu madde kapsamında yer alan katarakt, üveit, glokom, retina hastalıkları tedavi sonrası değerlendirilir. 2. Pterjium ve semblafaron 3. Keratitler ve grefon hastalığı Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan keratitler veya grefon hastalığı 4. Keratokonus Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, kontakt lensten yararlanmayan iki taraflı keratokonus 5. Üveitler Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tekrarlayan, tedaviden fayda görmeyen üveitler 6. Retina Kanamaları Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, sık tekrarlayan, sekel bırakmış, tedavisi güç retina kanamaları 7. Orbita Patolojileri Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, her iki göz yuvarlağını hareketsiz kılan, sekel bırakmış orbita travmaları, iltihapları veya tümörleri 8. Retinopatiler Bilateral 0,1 (20/200) ve bu seviyenin altında görme keskinliğini bozan, tedaviden fayda görmeyen retinopatiler, retina dejeneresansları, makülopatiler 9. Görme alanı patolojileri Her iki gözde periferik görme alanının 10°’ye kadar daralarak sekel oluşturması ve tübüler görme seviyesine düşmesi 10. Ptozis Cerrahi tedaviden yarar görmeyen, görüş alanına engel olan, sekel halindeki bilateral göz kapağı düşüklüğü 11. Diplopi Primer pozisyonda çift görmeye neden olan, sekel halindeki her iki göz kaslarının paralizisi

1. Komplikasyonlu sağırlık Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte olan, ameliyat ve işitme cihazlarıyla düzeltilemeyen kalıcı iki taraflı çok ileri düzeyde işitme kaybı 2. Dil Etiyolojisine bakılmaksızın dilin en az 2/3 ünün alınması 3. Larenks Etiyolojisine bakılmaksızın sürekli kanül kullanmayı gerektiren total yada kısmi larenks yokluğu 4. Ses organları Düzeltilemeyen ağır dispne ve afoni ile birlikte olan iki taraflı hastalık, travma ve tümörleri