Reklamlar
Reklamlar
Reklamlar

Tarık Akan: Atatürk'e hakaret ediliyor kahroluyorum

6062 izlenme17 Eylül 2016

İşte o söyleşi:

ATATÜRK'E HAKARET EDİLİYOR, KAHROLUYORUM
Ben bu­gün­kü Tür­ki­ye­'yi içi­me sin­di­re­mi­yo­rum. Şu ha­le bir ba­kın. Bü­yük dev­let ada­mı Ata­tür­k'­ün ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ne he­men her gün ha­ka­ret edi­li­yor, kah­ro­lu­yo­rum. Ata­tür­k'­ü öz­lü­yo­rum. Emi­nim ki be­nim gi­bi dü­şü­nen mil­yon­lar­ca in­san var. Onun fel­se­fe­si­ni, kud­re­ti­ni, dev­let adam­lı­ğı­nı öz­lü­yo­rum. O bü­yük bir dün­ya li­de­riy­di.